Kundeoversigt

Hvordan redigerer jeg i kundeinformationer?

I webapplikationen kan du redigere i de informationer du har på en kunde. Dette gøres ved ved at klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne og derefter vælge ‘Kunder’ i menuen.

Du ser nu en liste over alle dine registrerede kunder. Find den kunde du vil ændre informationer på i listen og klik på ‘Vis’ i højre side af linjen.

Du kan nu redigere i de informationer du har på kunden og gemme dine ændringer ved at vælge ‘Gem’ under ‘Handlinger’ i panelet i højre side.

rediger kunde


Hvordan bliver kundeoplysninger og adresser ændret i Minuba?

Når du retter din kundes oplysninger eller adresser på f.eks. kundekartoteket, tilbud, ordre eller en fakturakladde, bliver det automatisk ajourført i Minuba.

Denne guide vil give dig et overblik over de forskellige steder i Minuba, du kan forvente at se rettelserne:

 • Fra Kundekartotek: (Tandhjul -> Kunder)
  • Ikke-afsluttet ordre og tilbud
  • Serviceaftaler
 • Fra Serviceaftale:
  • Kundekartotek
  • Ikke-afsluttet ordre og tilbud
 • Fra Fakturakladde på afsluttet ordre:
  • Kundekartotek
  • Ikke-afsluttet ordre og tilbud
  • Serviceaftaler
 • Fra ikke-afsluttet ordre:
  • Kundekartotek
  • Ikke-afsluttet ordre og tilbud
  • Serviceaftaler
 • Fra Fakturakladde på ikke-afsluttet ordre:
  • Kundekartotek
  • Ikke-afsluttet ordre og tilbud
  • Serviceaftaler

Hvorfor er nogle kunder markeret med lyserød i kundelisten?

De kunder, der er markeret med lyserød, er kunder, der alle har forfaldne fakturaer tilknyttet. Det vil sige kunder, der ikke har betalt deres faktura til tiden og som derfor skylder dig penge.


 

Hvordan spærrer jeg en kunde?

Du kan spærrer dine kunder, så der ikke kan oprettes ordrer til kunden fremadrettet.

På kundelisten skal du finde den relevante kunde. Hold musen henover kunden, så knappen “Spær” kommer til syne under “Handlinger”. Klik på “Spær” og bekræft.

 

Kunden vil nu være at finde i listen “Spærrede kunder”. Du kan genåbne kunden igen ved at holde musen henover kunden og trykke på knappen “Genåben”.

 

Der kan ikke oprettes tilbud og ordrer på spærrede kunder, men de vil stadig fremgå i listen når der søges på kunde ved oprettelse af ordre:

 

På den måde er det synligt for alle at kunden allerede er oprettet i systemet og at denne er spærret. Og du undgår dermed at der ved en fejl bliver oprettet en ny kunde med samme informationer.


Hvordan importerer jeg min kundeliste?

Du kan importere din kundeliste i csv-format i webapplikationen. Hvis du har integration til e-conomic kan du ligeledes importere din kundeliste direkte fra e-conomic.

 

Importer fra csv-fil

Hvis du importerer din kundeliste fra en csv-fil kan du gøre dig selv en stor tjeneste ved at forberede din fil lidt på forhånd. I Minuba er der mulighed for at inkludere følgende oplysninger.

Kunde:

 • Kundenavn  (obligatorisk felt)
 • Beskrivelse
 • CVR
 • Betalingsfrist
 • Kundenr   (obligatorisk felt)

Adresse:

 • Att
 • Adresse
 • Adresse 2
 • Postnr.
 • By
 • Postnr. og by
 • Land
 • Beskrivelse
 • Telefonnr.
 • Mobilnr.
 • Mailadresse
 • EANnr.

 

Din kundeliste behøver ikke indeholde alle ovenstående informationer. Samtidig vil det være en fordel, hvis din kundeliste har kolonnenavne angivet i første række og de navngives ligesom punkterne ovenfor.

På kundelisten skal du klikke på ‘Importer kunder’ i bjælken placeret øverst på siden. I menuen vælger du ‘Importer fra fil (csv)’. I vinduet der åbner, kan du nu vælge filen med din materialeliste ved at klikke på ‘Browse/Choose file/Vælg fil’, alt afhængig af hvilken browser du bruger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har fundet den pågældende fil klikker du på ‘Ok’. Systemet læser nu din kundeliste og du bliver præsenteret for resultatet. Du skal herefter angive hvilke kolonner, der skal importeres og hvad kolonnerne indeholder. Det er her, det hjælper dig hvis du har navngivet kolonnerne i din materialeliste som angivet ovenfor. Klik af i feltet ‘1. række er kolonneoverskrifter’ i bjælken øverst på siden. Systemet vil nu læse kolonnenavnene i din materialeliste og sammenligne dem med de tilgængelige felter i systemet. Er der sammenfald mellem navnene vil de pågældende kolonner automatisk blive valgt til import.

 

Er der ikke overensstemmelse med navngivningen bliver kolonnerne ikke automatisk valgt, og det er derfor vigtigt, at du tjekker de valgte kolonner igennem for navn og indhold, som du også kan se et eksempel på ovenfor.

Når du har markeret de relevante kolonner, klikker du på ‘Gem og indlæs’. Din kundeliste bliver nu importeret.

Du kan vælge udvidede indstillinger hvis du ønsker at importere flere oplysninger:

 

Importer fra e-conomic

Klik  på ‘Importer kunder’  og vælg ‘Importer kunder fra e-conomic’. I vinduet der åbner, klikker du på ‘Ok’ og din kundeliste fra Economic bliver importeret til Minuba.

OBS!: Du skal være opmærksom på, at hvis du importerer en kunde med et kundenummer, der allerede er oprettet i Minuba, så vil kunden i Minuba bliver overskrevet med de kundeinformationer du importerer.


Hvordan eksporterer jeg min kundeliste?

Du kan eksportere hele din kundeliste som en csv-fil ved at gøre følgende:

 • På kunder siden klikker du på Import / eksport-knappen
 • Vælg Eksporter kunder til fil (csv).

 

Derefter får du en csv-fil med følgende rækker:

 1. Kundenr
 2. Kundenavn
 3. Kundebeskrivelse
 4. Betalingsfrist
 5. Betalingsfrist Netto/løbende måned (true for løbende måned, false for Netto)

Standard Kontaktadresse

 1. Att
 2. Adresse
 3. Adresse2
 4. Postnr
 5. By
 6. Land
 7. Beskrivelse
 8. Tlf
 9. Mobil
 10. Email
 11. Ean

Standard Faktureringsadresse

 1. Att
 2. Adresse
 3. Adresse2
 4. Postnr
 5. By
 6. Land
 7. Beskrivelse
 8. Tlf
 9. Mobil
 10. Email
 11. Ean

Standard installationssadresse

 1. Att
 2. Adresse
 3. Adresse2
 4. Postnr
 5. By
 6. Land
 7. Beskrivelse
 8. Tlf
 9. Mobil
 10. Email
 11. Ean

Hvordan tilføjer jeg EAN-nummer på en kunde?

Klik ‘Vis’ på kunden, så du kommer ind på kundekortet.

Scroll ned til afsnittet ‘Adresser’ og klik ‘Ret adresse’ . Du får følgende dialogboks op, hvor du kan taste EAN-nummer.

kunde ean