Integration mellem flådestyringspartner og Minuba

Oprettelsesproces af ny flådestyringspartner i Minuba

 1. Du sender en mail til Minuba, hvor du angiver ønske, om at få de nødvendige adgange, til at bruge Minuba Api ‘et og blive registreret som flådestyringspartner i Minuba.
  1. Du skal også angive et dokument/link, som indeholder hvorledes Minuba-kunden i jeres system aktiverer integrationen. Dokumentet/linket kan angives på et senere tidspunkt, dog inden integrationen gøres tilgængelig for Minuba-kunderne.
 2. Minuba opretter Api nøgle og opretter dig som ny flådestyringspartner.
 3. Minuba opretter testbrugere så Api ‘et kan testes.
 4. Du sender besked til Minuba via mail, når integrationen er komplet.
 5. Minuba vil gøre flådestyringsintegrationen tilgængelig for Minuba kunder.

Minuba-kunde: Proces for at slå flådestyringsintegrationen til

 1. Minuba-kunderne kan under Indstillinger=>administration=>flådestyring, slå flådestyringsmodulet til for en specifik flådestyringspartner.
 2. Minuba-kunden logger ind i jeres flådestyringssystem og aktiverer integrationen ved blandt andet at indsætte deres auth nøgle. Nøglen er nødvendig for at gemme data under Minuba-kundens konto.
 3. Flådestyringspartneren sender flådestyringsdata over Minuba Api ‘et.
 4. I Minuba under ’min tid’ siden kan Minuba-kunden nu se deres kørsel.

Minuba-kunde: Opsætningsmuligheder i Minuba

 1. Minuba-kunder kan, under deres side for flådestyringssindstillinger, vælge at opdatere hvilke gps-enheder der er parret til hvilke brugere. Forholdet mellem brugere og gps-enheder er en til en.
 2. Gps-enheder behøver ikke at være tilknyttet til en bruger.

Oprettelse af adgang til API

For at oprette adgang til Api ‘et og sende flådestyringsspecifikke data til Minuba skal du bruge følgende:

 1. API nøgle: For at Minuba kan lave en API nøgle har vi brug for følgende information, som du kan sende til support@minuba.dk:
  1. Virksomhedsnavn.
  2. Kontaktperson.
  3. Kontaktmailadresse.
  4. Kontakttelefonnummer.
  5. Kort beskrivelse af, hvad Api ‘et skal bruges til.
 2. Oprettelse som flådestyringspartner i Minuba:
  1. Inde i mailen med anmodning om API nøgle skal der også angives ønske om at danne flådestyringsintegration til Minuba.
 3. Auth nøgle
  1. Auth nøgler gives af Minuba-kunder. Der kræves en auth nøgle per Minuba-kunde.
  2. Nøglen angives af Minuba-kunden, når de ønsker at slå integrationen til i jeres flådestyringssystem.

Oprettelse af nye GPS enheder og kørsler

Minuba API: https://app.minuba.dk/static/apidoc/api.xml

For at oprette flådestyringsrelateret data via Minuba Api ‘et skal du gøre følgende:

 1. Under ‘Endpoint’ sektionen i Minuba API ‘et skal følgende felter udfyldes:
  1. API nøgle.
  2. Auth nøgle.
  3. ’User Name’ og ’Password’ behøver ikke at blive udfyldt, når auth key angives.
 2. Under sektionen ’Operation package’ har vi en liste af entiteter, som API ‘et giver adgang til. 3 af entiteterne er nødvendige for at gemme flådestyringsrelateret data:
  1. User:
   1. User entiteten bruger vi til at hente alle brugere for en Minuba-kunde. Bruger id´et bruges til at knytte en bruger (user) til en GPS enhed (GpsDevice).
  2. GpsDevice:
   1. GpsDevice er den enhed, som kørslen bliver registreret på. Forholdet mellem en bruger og en GPS enhed er én til én. En bruger kan kun have en GPS enhed og en GPS enhed kan kun være tilknyttet til en enkel bruger.
  3. TripEvent:
   1. TripEvent er selve kørslen, som blandt andet indeholder start- og slutlokation, start- og sluttid og kørt distance, som angives i km.
  4. For nærmere information om hvilke data, der kan sendes eller hentes, anbefales det, at kigge på de enkelte metodetyper (GET, POST, DELETE og PATCH) under TripEvent og GpsDevice, samt at der kigges på sektionen ’return type’ for TripEvent, GpsDevice og User på API siden.