Import og eksport

Knappen Import/eksport, som befinder sig på værktøjsbjælken under fanen Fakturering, giver dig mulighed for at eksportere dine fakturafiler og importere FI-indbetalinger.


Eksport af fakturafiler

Når du vælger Eksporter fakturafiler, kommer der et lille vindue frem:

Her vælger du hvilket format fakturafilerne skal eksporteres til, herunder: C5/Centri, e-conomic, SummaSummarum, Excel (semikolonsepareret), PDF (zippet) og OIOUBL (zippet). Du kan vælge at eksportere alle posteringer eller kun dem der ikke tidligere er blevet eksporteret. Derudover kan du vælge ‘Debitorliste’ eller ‘Fakturabilag’. Ud for dato felterne angiver du hvilken periode der skal eksporteres fra.

Når du klikker på OK, bliver du bedt om at bekræfte indholdet af filen og vælge om fakturaerne skal markeres som eksporteret.

Hvis du vælger ”e-conomic” som eksportformat kan du vælge om du vil eksportere debitorliste eller fakturabilag:

Eksport af debitorliste giver dig en liste over de kunder som du har faktureret i den valgte periode.

 


Import af FI-indbetalinger

Du kan afstemme dine kunders bankindbetalinger i Minuba. Først skal du hente FI-indbetalingerne som fil i din netbank. Når du klikker på knappen Import/eksport under fanen Fakturering skal du vælge Import FI-indbetalinger og vælge filen som du hentede i din netbank.

Når du klikker på OK, vil du se en oversigt over de indbetalinger du har indlæst. Hvis du vælger at gemme de indlæste FI-indbetalinger, vil du se at de udlignede fakturaer som lå under Godkendte nu rykkes ned under Betalte.


Forrige artikel: ‘Betalingspåmindelse / Rykker / Inkassovarsel’ Næste artikel: ‘Indkøb’