Hvordan slår jeg integrationen til Scalepoint til?

I følgende artikel gennemgår vi, hvordan du slår integrationen til Scalepoint til i Minuba.

Se videoen om, hvordan du slår integrationen til Scalepoint til:

Minuba kan modtage data fra Scalepoint og på baggrund af disse oprette nye ordrekladder.

Læs her, hvilke data der modtages samt hvordan de bliver lagt ind på en ny ordrekladde.

Klik på tandhjulet, vælg Administration og derefter Scalepoint under Tilvalgsmoduler.

Her ser du siden for indstillinger til integrationen. Først skal du sætte hak ved ”Slå modul til” og vælge en standardordretype og gemme dine valg. Når dette er gjort, skal du sende en mail til Scalepoint og bede dem om at sende dine forsikringssager til Minuba. Dette gør du ved at klikke på knappen ”Send mail til Scalepoint” og sende denne mail af sted.

Når Scalepoint åbner for adgangen, vil de sende nogle informationer til Minubas support, hvorefter disse informationer vil blive gemt og integrationen kan begynde at fungere.

  • Standard ordretype: Når Minuba opretter nye ordrekladder på baggrund af data modtaget fra Scalepoint, vil disse ordrekladder blive oprettet med den valgte ordretype.
  • Kunde: Her vælger du om kunden på ordren skal oprettes som enten forsikringstager eller forsikringsselskab.
    • Hvis du vælger, at kunden skal oprettes som forsikringsselskab, søges der på, om du i forvejen har en kunde, hvor kundenavnet matcher navnet på forsikringsselskabet. Hvis der ikke findes et match, oprettes der en ny kunde på baggrund af de medsendte informationer.
    • Hvis du vælger at kunden skal oprettes som forsikringstager, får du muligheden for at angive om Minuba skal benytte forsikringstagers telefonnummer som kundenummer. Hvis du ikke sætter hak ved denne mulighed, oprettes der altid en ny kunde. Hvis du vælger at telefonnummer skal benyttes som kundenummer, søges der på om der allerede eksisterer en kunde med kundenummer som matcher telefonnummeret på forsikringstager. Hvis ikke der findes et match, oprettes der en ny kunde med dette kundenummer.