Hvordan ser jeg leverandørrabatten på indkøbsfakturaer?

I følgende artikel gennemgår vi, hvordan du ser leverandørrabat på indkøbsfakturaer i Minuba.

I Minuba kan du se, hvor meget rabat du får fra dine leverandører eller grossister, når du får fakturaer fra dem. Dermed kan du tjekke, at du får den aftalte rabat, og tilpasser dine avancer efter det.

Start med at klikke ind med i “Indkøbsfaktura” fanen, og derefter på “Vis” knappen på den den faktura du vil se leverandørrabatten for.

Vis knappen på en indkøbsfaktura

Som standard kan du mellem afgiften eller listeprisen, og indkøbsprisen se kolonnen “Lev. rabat%”.

Positionen af leverandørrabat kolonnen

Tallet udregnes ud fra den procentvise forskel mellem leverandørens opgivede listepris og indkøbspris. Det er udelukkende tallene fra den oprindelige OIO-faktura der bruges – ikke grossistens eller dine egne materialepriser i Minuba. Det vil også sige, at rabatten kun vises på linjer, hvor der kan findes en oprindelig listepris.

Du kan også se rabatten i kroner og øre, ved at klikke på “Vælg felter” knappen ovre til højre.

"Vælg felter" knappen til at indstille tabellens kolonner

Herefter kan du vælge “Leverandørrabat” til, eller fra, hvis du har begrænset plads på din skærm.

Dialog for kolonne indstillinger og leverandørrabat

Du kan også se rabatten, mens du overfører dem til arbejdssedlen.

Begge leverandørrabat kolonner kan ses mens du sammenligner med ordrens eksisterende materialer linjer

Bemærk for at sikre, at rabatten overføres til arbejdssedlen, skal du åbne indkøbsfakturaen igen.

Vi har nu gennemgået, hvordan du ser en indkøbsfakturas leverandørrabat og indstiller indkøbsfakturatabellen efter dine behov.

Rigtig god arbejdslyst.