Hvordan fakturerer jeg en entrepriseordre?

Når du har udført arbejde på din entrepriseordre, og ønsker at fakturere kunden for det udførte arbejde, skal du i din tilbudsliste angive hvor meget fremdrift der har været på de forskellige dele:

Entreprise tilbudsliste Minuba

Når du derefter går ind på din fakturakladde og skal vælge hvad du vil fakturere, vælger du ‘Nuværende udførselsgrad’ for at få beløbene overført til fakturakladden.

Du kan når du danner fakturakladden vælge kun at få overført linjer der har mere end 0% i fremdrift. Det gør du ved at markere ‘Udelad linjer uden fremdrift‘.

Entreprise fakturering muligheder Minuba

Du kan ved efterfølgende faktureringer vælge at lægge tidligere udsendte fakturaer sammen til en linje:

Entreprise fakturalinjer Minuba

Det vælger du, ved at markere ‘Sammenlæg forrige acontofaktureringer i en linje‘ når du danner fakturakladden.

Hvis du har faktureret din entrepriseordre flere gange efter udførselsgrad, kan det være smart at tilknytte et status bilag, så kunden kan følge fremdriften i projektet.

Det kræver først og fremmest at du starter med en entrepriseordre. Læs hvordan du opretter en entrepriseordre ved at klikke her.

Når du opretter din fakturakladde skal du sørge for at fakturere hovedordren, så du vælger ‘Nuværende udførselsgrad’ eller ‘Slutfaktura’.

Herefter kan du trykke på “Faktura” pilen i toppen af vinduet og vælge “Fakturaindstillinger“, hvilket vil give dig dette billede:

 

Her markerer du “Vis ændring i fremdrift på udskrift” på udskrift’. Dette tilføjer en ekstra side til din faktura, med dette format:

Entreprise faktura statusbilag Minuba

så har din kunde helt styr på hvad det er der betales for.