Grafer og nøgletal

Nedenfor findes et overblik over diverse grafer og nøgletal som du kan finde i fanen Ledelsesoverblik. 


Pipeline

Pipeline giver et samlet overblik over ordrer fra de forudgående tre måneder samt alt fremtidigt arbejde:

– Kladde: Viser summen af fast pris eller kalkulation på alle dine tilbud- og ordrekladder

– Tilbud: Viser summen af fast pris eller kalkulation for dine tilbud

– Accepteret: Viser summen af fast pris eller indtægter for de registrerede omkostninger på ordrer, som har en startdato frem i tiden.

– Klar: Viser summen af fast pris eller indtægter for de registrerede omkostninger på ordrer, som ikke har en startdato eller har en startdato før i tiden.

– Igangværende: Viser summen af fast pris eller indtægter for de registrerede omkostninger på igangværende ordrer.

– Klar til fakturering: Viser summen af det samlede ikke-fakturerede beløb (fast pris eller indtægter for de registrerede omkostninger) på afsluttede eller færdigmeldte ordrer. Filtrerer ikke på afdeling.

– Faktureret: Viser det samlede fakturerede beløb på godkendte fakturaer, som ikke er forfaldne. Filtrerer ikke på afdeling. OBS! Beløbet fra delvist betalte fakturaer vil stadig ligge her.

– Forfalden: Viser det samlede beløb for fakturaer, som ikke er blevet betalt efter deres forfaldsdato. Filtrerer ikke på afdeling.

– Betalt: Viser det samlede beløb på fakturaer, som er blevet betalt. OBS! Beløbet fra en faktura vil først være synligt her, når hele fakturaen er betalt.

NB! Hvis du aconto-fakturerer  en ordre, vil hele summen af fast pris eller indtægter for de registrerede omkostninger stadig stå under ‘Igangværende’ samtidig med, at beløbet fra aconto-fakturaen vil blive registreret under faktureret. Det vil sige, at aconto-beløbet vil  fremgå dobbelt.

pipeline


Diverse grafer

Under ledelsesoverblikket har du også følgende grafer:

  • En graf over omsætning og omkostninger de sidste 12 måneder, så du nemt kan se, om du tjener flere penge, end du bruger.

Omsætning

  • En graf over fordeling af al registreret tid, så du nemt kan se, hvor stor en del af dine medarbejderes tid, der skaber omsætning i forretningen.

fordeling af registreret tid

  • En graf over, hvordan den registrerede tid fordeler sig på forskellige ordretyper og det samlede faktureringsniveau for de enkelte ordretyper.

tid fordelt på ordretyper

  • En graf, der viser top 20 over dine materialeudgifter.

top 20 materialeudgifter

  • En graf, der viser top 20 over dit materialesalg.

top 20 materialesalg

  • En graf, der viser arbejdstidsfordelingen i virksomheden.

arbejdstid fordeling

 


Nøgletal

‘Nøgletal’, indeholder faktureringsniveau og antallet af oprettede sager og order for de sidste 6 og 12 måneder.

Nøgletal