Godkend og send faktura

Når fakturaen ønskes godkendt, så kan der dukke en pop-up op om, at der er forskel mellem den valuta kunden og du benytter. Der kan du så skrive omregningsraten mellem de to valutaer.


Når arbejdssedlen er færdigmeldt og afsluttet, skal kunden faktureres for det stykke arbejde, som du har udført – godkend og send din faktura hurtigt med den følgende guide.

Du kan få adgang til fakturering fra tre forskellige steder i din Minuba:

  1. Arbejdssedlen: Gå ind på den arbejdsseddel (ordre), som du ønsker at fakturere og klik på ‘Faktura’ i processlinjen og vælg ‘vis fakturakladde’. Bemærk: Fakturakladden oprettes  automatisk på baggrund af informationerne fra arbejdssedlen.
  2. Arbejdssedlen: Gå ind på den arbejdsseddel (ordre), som du ønsker at fakturere, vælg fakturaer i din Genveje, i højre sidde af billedet. Her ser du fakturakladde og evt. tidligere faktureret fakturaer. Bemærk: Fakturakladden oprettes automatisk på baggrund af informationerne fra arbejdssedlen.
  3. Fanen ‘Fakturering’: Gå til fanen ‘fakturering’ og kig under punktet ‘klar til fakturering’. Her vil du finde den fakturakladde, som er tilknyttet arbejdssedlen.

Klik ind på fakturakladden og tjek om alting står som det skal. Når du har tjekket at alle oplysninger er korrekte og at alle fakturalinjer er tilføjet/redigeret, er du klar til at sende din faktura!

For at sende din faktura klikker du på ‘Godkend faktura’ under ‘Handlinger’ ude til højre. Herefter vil en dialogboks komme frem, hvor du kan ændre faktura- og forfaldsdato samt vælge hvordan du vil sende din faktura.

Godkend og send faktura

 

Du har flere muligheder for at godkende og sende din faktura, som beskrevet i afsnittene nedenfor:

  • Godkend (uden at fakturaen bliver sendt til kunden)
  • Godkend og send på mail
  • Godkend og send offentlig faktura
  • Godkend og send til Minuba kunde

 

Se videoen og lær, hvordan du nemt sender en faktura i Minuba

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies. Klik her for at acceptere.

Godkend

Hvis du vælger ‘Godkend’, vil fakturaen blive godkendt uden at der bliver sendt noget til kunden. Du skal blot trykke på ‘OK’ for at godkende fakturaen.

Efter fakturaen er godkendt, vil du dog stadig have mulighed for at sende faktaen ved at klikke på ‘Faktura’ i processlinjen og vælge om du vil sende den som mail, offentlig faktura eller til en Minuba kunde.

NB! For at sende offentlig faktura, kræver det at der fremgår et Ean-nummer på fakturaen


Godkend og send faktura på mail

Hvis du vælger at fakturaen skal godkendes og sendes på mail, kan du skrive en tilhørende mailtekst eller benytte en skabelon for dette.

Godkend og send faktura på mail

 

Derudover kan du vælge hvilke dokumenter du gerne vil have vedhæftet mailen under fanerne Ordre, Dokumentation, Kvalitetssikring og Faktura. Den faktura(kladde) du er ved at godkende vil automatisk være valgt og du kan få vist de færdige dokumenter ved at trykke på ‘Vis’ i højre side af dokumentet.

Godkend og send faktura på mail

 

Hvis du ønsker at alle dokumenterne skal sammenlægges i en enkelt pdf, kan du under fanen Mail sætte flueben i ‘Sammenlæg alle billeder og PDF’er i en PDF’.

Når du er færdig klikker du på ‘OK’ og din mail med faktura og andre ønskede dokumenter vil dermed være sendt til kunden.


Godkend og send offentlig faktura

Hvis du ønsker at sende din faktura til det offentlige, skal du vælge ‘Godkend og send offentlig faktura’.

For at kunne gøre dette kræver det, at du har angiver et EAN-nummer samt en gyldig adresse for kunden på arbejdsedlen.

Under fanenerne for  Ordre, Dokumentation, Kvalitetssikring og Faktura, kan du vælge hvilke dokumenter, du vil vedhæfte til din offentlige faktura ved at markere tjekboksen for de dokumenter du ønsker at vedhæfte. Hvis du ikke ønsker at vedhæfte nogen dokumenter, så klikker du bare ’OK’ for at sende fakturaen.

Godkend og send offentlig faktura


Godkend og send faktura til Minuba kunde

Du kan sende en faktura fra din Minubakonto direkte til en anden Minubakonto. Dette kan eksempelvis være en fordel, hvis din kunde eller din underleverandør også anvender Minuba.

NB! Modtageren af din faktura skal også have tilføjet ‘Minuba (fakturering)’ under deres grossistaftaler, det er en forudsætning for kunne sende imellem Minuba konti.

Se videoen og lær hvordan du sender en faktura til en anden Minubakonto

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies. Klik her for at acceptere.

 

Først åbner du fakturaen, du ønsker at sende. Når du får vist fakturaen du vil sende, skal du sikre dig, at der er tilføjet et CVR-nummer på kunden, ellers er det ikke muligt at sende til en Minubakonto.

Hvis fakturaen er en kladde, sendes fakturaen ved at trykke på knappen ‘Godkend’ i ‘Handlinger’, hvorefter du vælger muligheden ‘Godkend og send til Minuba kunde’ og trykke ‘OK’. Du har også mulighed for at vælge dokumentation, der skal medsendes som bilag til fakturaen.

 

Når du sender en faktura til en anden Minuba-kunde, vil dette blive skrevet ind i hændelsesforløbet på din ordre.

Hvis fakturaen allerede er godkendt kan den stadig sendes til en Minuba-konto ved at klikke på pilen ‘Faktura’ og vælge menupunktet ‘Send faktura til Minuba kunde’. Herefter vil en lignende dialog komme frem, hvori der skal vælges ‘Send faktura til Minuba kunde’ og trykkes ‘OK’.

 

Derefter vil fakturaen være sendt til Minuba-kontoen med det angivne CVR-nummer, og vil fremgå hos kundens Minuba under fanen ‘Indkøbsfaktura’.


Se afsendte fakturaer

For at se afsendte fakturaer skal du klikke på knappen med kuverten i øverste højre hjørne, hvorefter du vil se en liste over alle de mails du har sendt og modtaget gennem Minuba. Denne liste indeholder alle tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer, du har sendt til kunder.

Du kan få vist en sendt mail ved at klikke på linjen for en specifik mail i listen eller ved at klikke på ‘Vis’ i højre side af linjen. ‘Vis’ bliver synlig når musen holdes over linjen. Mailen åbnes i et nyt vindue og her er det muligt at klikke på den vedhæftede faktura for at få den vist.


Rediger i afsendt faktura

Det er ikke muligt at redigere i en godkendt faktura, i stedet bliver du nødt til at kreditere hele eller dele af fakturaen.

Hvis der derimod er tale om en fakturakladde, altså en faktura, der ikke er godkendt, som er blevet sendt til kunden, er det muligt efterfølgende at redigere i fakturakladden inden fakturaen godkendes.


Betalingsbetingelser

Du kan se de betalingsbetingelser som vil fremgå på den færdige faktura PDF. Hvis du vil ændre kundens standard betalingsbetingelser, kan du gøre det enten ved at ændre det for alle kunder under Virksomhedsindstillinger eller ved at ændre det specifikt for kunden under Kunder.

Betalingsbetingelsestekst
Du har også mulighed for ændre hvilken betalingsbetingelsestekst du vil påføre din faktura PDF, det gør du på din fakturakladde nederst på siden. Minuba vil som udgangspunkt vælge den betalingsbetingelse der er sat som standard under skabeloner.

Her kan vælge en anden skabelon end den som er standard for din virksomhed, og den vil lave en forhåndsvisning på den tekst som du allerede har lavet i din skabelon.


Gå til næste artikel: ‘Afvis eller nulstil fakturakladde’

Gå til forrige artikel: ‘Fakturaindstillinger’