Skab overblik over dit forbrug med Minubas forbrugsoverblik

Dit forbrugsoverblik bliver vist på din arbejdsseddel, hvis ikke der er oprettet et budget i forvejen. Det giver mulighed for at du løbende kan følge med i, hvilke udgifter der er registreret på arbejdssedlen. Forbrugsoverblik giver dig overblik over din omsætning, omkostninger og dækning.

Forbrugsoverblik

Omsætning
Omsætningsdiagrammet viser det fakturerede beløb sammenholdt med det der forventes at blive faktureret. Det ikke-fakturerede beløb beregnes på baggrund af de linjer, som findes på fakturakladderne. Hvis du har en igangværende arbejdsseddel og savner nogle forventede indtægter kan det skyldes, at du ikke har en åben fakturakladde.

Omkostninger
Omkostninger beregnes på baggrund af de omkostninger der er registreret på arbejdssedlen sammen med de forventede omkostninger du har registreret i kalkulationen. Hvis du ikke har lavet en kalkulation vises de forventede omkostninger ikke.

‘Timer brugt’ viser summen af omkostninger fra timeregistreringerne, hvor timer viser omkostningerne til timer på en evt kalkulation.  Det samme gælder for materialer.

Færdiggørelse bliver udregnet ved at dividere timer og materialer med forbrugte timer og materialer.

Man kan bruge dato feltet oven over for at se omkostningerne til og med den dato.

Hvis forbruget overstiger kalkulationens omkostninger til timer og materialeregistreringer vil det også blive vist.

Dækning
Dækning viser hvor meget dækning man har på den valgte dato. Diagrammet viser kun indtægten fra godkendte fakturaer  i modsætning til diagrammet øverst på siden, som både medregner beløb som er faktureret og forventes faktureret.

Sammentælling
Nederst vises en sammentælling af omsætning og omkostninger. Du kan folde de enkelte kategorier ud for at se, hvor omsætning og omkostninger kommer fra.


Forrige artikel: ‘Timer og materialer låst til faktura’ Næste artikel: ‘Tilføj kvalitetssikringsdokumenter på din arbejdsseddel’