Fakturering

Fanen ‘Fakturering’ giver dig et overblik over følgende:

  • Fakturakladder på igangværende sager, der er klar til acconto-fakturering
  • Fakturakladder på afsluttede sager, der er er klar til endelig fakturering
  • Godkendte fakturaer
  • Rykkere
  • Betalte fakturaer

Det er muligt at åbne fakturaen for de enkelte sager, ved at klikke på beskrivelsen af en enkelt sag eller ved at klikke på ‘Vis’ ude i højre side af linjen. ‘Vis’ bliver synlig når musen holdes hen over linjen.

Derudover, er det muligt at vælge hvilke sektioner, der ønskes vist i oversigten. Hvis du ikke ønsker at se sektionen med fakturakladder på igangværende sager, markeres dette sektionsnavn i bjælken øverst på siden. De sektioner, der i bjælken ikke er markeret med orange  er skjult i oversigten. De enkelte sektioner kan vises igen, ved at klikke på sektionsnavnet i bjælken så de markeres med orange.

Du kan vælge mellem at få vist enten 10, 25, 50 eller 100 elementer i hver sektion ad gangen. Knappen Import/eksport bruger du til at importere samt eksportere fakturaer.