Fakturaindstillinger

Dine fakturaindstillinger finder du på din fakturakladde ved at klikke på Faktura i processlinjen of derefter på Fakturaindstillinger.

Herefter vil der komme en dialogboks frem med forskellige indstillingsmuligheder.

Vis materialespecifikation på udskrift:

Hvis du sætter flueben i denne boks, vil materialespecifikationerne blive inkluderet på den færdige faktura som sendes til kunden.

Adskil ekstra arbejde på faktura pdf:

Hvis du sætter flueben i denne boks, vil fakturalinjerne fra ekstra arbejde blive adskilt fra linjerne fra hovedordren på faktura pdf’en, så det tydeligt fremgår hvilke fakturalinjer der hører til hvilket arbejde samt totalerne for disse.

opdelt faktura

Hvis der ikke er sat flueben i boksen, vil fakturalinjerne fra hovedarbejdet of ekstraarbejde ikke blive adskilt på faktura pdf’en, men vil derimod bare ligge i rækkefølge med hovedordrens linjer først, derefter linjer fra “Ekstra Arbejde 1”, efterfulgt af linjer fra “Ekstra Arbejde 2”, osv.

Momssats for faktura i %:

I dette felt kan du skrive den procentlige momssats for den pågældende faktura (fx. hvis fakturaen skal sendes til udlandet).