Fakturaindstillinger


 

Fakturaindstillinger

Dine fakturaindstillinger finder du på din fakturakladde ved at klikke på ‘Faktura’ i processlinjen og derefter på ‘Fakturaindstillinger’.

Herefter vil der komme en dialogboks frem med forskellige indstillingsmuligheder.


 

Vis materialespecifikation på udskrift

Hvis du sætter flueben i denne boks, vil materialespecifikationerne blive inkluderet på den færdige faktura som sendes til kunden.


 

Adskil ekstra arbejde på faktura pdf

Hvis du sætter flueben i denne boks, vil fakturalinjerne fra ekstra arbejde blive adskilt fra linjerne fra hovedordren på faktura pdf’en, så det tydeligt fremgår hvilke fakturalinjer der hører til hvilket arbejde samt totalerne for disse.

Fakturaindstillinger: Adskil ekstra arbejde på faktura

Hvis der ikke er sat flueben i boksen, vil fakturalinjerne fra hovedarbejdet og ekstraarbejde ikke blive adskilt på faktura pdf’en, men vil derimod bare ligge i rækkefølge med hovedordrens linjer først, derefter linjer fra “Ekstra Arbejde 1”, efterfulgt af linjer fra “Ekstra Arbejde 2”, osv.


 

Momssats i procent og Valuta på faktura

Dine fakturaindstillinger finder du på din fakturakladde ved at klikke på ‘Faktura’ i processlinjen og derefter på ‘Fakturaindstillinger’.

Her kan du skrive den procentlige momssats for den pågældende faktura (fx. hvis fakturaen skal sendes til udlandet).

Hvis du skal fakturere en kunde i en anden valuta end din virksomhed bruger, kan du gøre det i ‘Fakturaindstillinger’.

Valuta: Her kan du vælge hvilken valuta kunden vil modtage fakturaen i. Efter du har valgt valutaen skal du vælge en omregningsfaktor, dvs. hvilket tal der bruges til at konvertere fra din lokale valuta til den valgte valuta. Under omregningsfaktoren vises fakturaens total i den valgte valuta.

Alle beløb på PDF’en for fakturaen vil være konverteret til den valgte faktura.

Du kan også angive en valuta på kundeoplysningerne, der så vil blive anvendt hver gang du fakturerer kunden. Hvis du har angivet en anden valuta end ‘default’ på kunden vil den bede om en omregningskurs når du godkender fakturaen.


Forrige artikel: ‘Fakturering af ekstra arbejde’ Næste artikel: ‘Godkend og send faktura’