Få korrekte priser på dine grossistaftaler

Oplever du at priserne er forkerte kan der være flere årsager til det. Du kan gøre følgende for at dine priser bliver vist korrekt i Minuba.


Forkerte købspriser

Oplever du at din indkøbspris er forkert, når du lægger materialer på din arbejdsseddel i Minuba, tyder det på at din rabataftale skal opdateres.

Har du en aftale med din grossist, som betyder at du skal have rabat på dine materialer, skal der indlæses en rabatfil i Minuba. Denne fil skal din grossist leverer til enten dig eller direkte til Minuba.
Efter rabatfilen er indlæst i din Minuba kan du se din aktuelle indkøbspris, når du tilføjer varen til materialeregistreringen.

 

Du kan se, hvornår den seneste rabatfil blev indlæst i dit overblik over dine grossistaftaler: ‘Administration’ -> ‘Grossistaftaler’.

Hvis du kan se, at det er længe siden at rabatfilen blev indlæst, skal du kontakte din grossist og bede om en ny rabatfil. Hos nogle grossister kan du logge ind på deres hjemmeside, og downloade din seneste rabatfil, som du derefter kan uploade i Minuba.

Har du allerede den seneste rabatfil indlæst, og du mener at din pris er forkert, skal du kontakte din grossist og få dem til at tjekke om filen er den nyeste, eller om der er fejl i priserne.


Forkerte listepriser

Når du registrerer et materiale fra en af grossisterne, som du bruger i Minuba, vil du kunne se grossistens listepriser.

Ser du en listepris, som du mener er forkert, er det derfor grossisten du skal kontakte, som derefter kan rette prisen og sende Minuba en opdateret prisfil, som vi kan indlæse på ny.

Du kan se, hvornår den seneste prisfil blev indlæst ved at kigge i overblikket over dine grossistaftaler: ‘Administration’ -> ‘Grossistaftaler’.

Listepriser i Minuba


Forkerte priser på elektroniske fakturaer

I Minuba har du mulighed for at modtage elektroniske fakturaer fra dine grossister.

Når du modtager din faktura i ‘Indkøb’ kan du se din indkøbspris, som din grossist har faktureret.

Indkøbspriser

Mener du at din indkøbspris ikke stemmer, skal du kontakte din grossist, som kan undersøge dette for dig.

Forkerte salgspriser på materialer fra indkøbsfaktura

Hvis du mener din salgspris er forkert kan du undersøge i Minuba om din avance fra grossisten er indstillet korrekt.

Dette kan du gøre 3 steder i Minuba.

 

1) Du kan sætte en standard avance under ‘Virksomhedsindstillinger’ -> ‘Registreringer’:

Med denne indstilling vil den lægge 25% til din indkøbspris, som dermed bliver din salgspris til din kunde.

 

2) Du kan sætte en generel avance på selve grossisten under ‘Administration’ -> ‘Grossistaftaler’ -> ‘Grossist indstillinger’.

Den avance du sætter her, vil erstatte standardavancen i ‘Virksomhedsindstillinger’.

 

3) Du kan sætte en grossistavance på kundekortet, som du finder under ‘Tandhjulet’ -> ‘Kunder’ -> ‘Kundekort’ -> ‘Prisindstillinger’.

Ændrer du avancen på kunden, er det den avance som vil gælde, uanset hvad du har sat i Grossistavance og i ‘Virksomhedsindstillinger’

 

Hvis du mener at din pris / avance burde være mere ud fra den avance du har sat i Minuba, skal du kontakte din grossist for at være sikker på du har dine opdaterede indkøbspriser.

Hvis grossisten mener at alt er opdateret som det skal og er indlæst i Minuba, skal du kontakte os, så vi eventuelt kan kontakte din grossist for at undersøge sagen nærmere.