Entreprise


 

Aktiver entreprisemodulet i Minuba

Entreprisemodulet gør det meget lettere for dig at arbejde med tilbudslister og fremdriften i projekter i Minuba. Det gør det nemt at administrere, følge fremdriften på ordrer og håndtere aconto- og slutfakturering.

Modulet er designet til større længerevarende opgaver eller opgaver der skal faktureres ud fra en tilbudsliste. Entreprisemodulet giver dig et nyt grundlag for dine faktura, som du kan vælge under ‘Pris og tidsfrister’ på din arbejdsseddel.

For at oprette en ordre med tilbudslister skal ‘Entreprisemodulet’ være aktivt, og din bruger skal have ‘Entreprise-rollen’.

Modulet aktiveres i administration under tilvalgsmoduler:

Tildel rollen til en bruger

Når du har aktiveret entreprisemodulet skal du gå ind i din bruger oversigt og vælge den medarbejder, som skal kunne oprette entreprisesager.

Inde brugerprofilen finder du afsnittet ‘Roller’. Her vil du nu kunne se rollen ‘Entreprise’. Gør rollen aktiv for din bruger.

NB! Rollen bliver først aktiv næste gang der logges ind. Derfor er det altid en god idé at logge ind og ud, når der er tildelt nye roller


 

Opret tilbud og ordrer til en entreprise

Når du har oprettet et tilbud eller en ordre skal du gå til afsnittet ‘Pris og tidsfrister’, hvor du har mulighed for at vælge ‘Entreprise med tilbudsliste’.

Når du vælger dette får du en tabel frem, hvor du kan oprette og tilpasse din tilbudsliste.

NB! Ønsker du at din kunde skal kunne se tilbudslisten i det fremsendte tilbud, skal du huske at tilføje ’tilbudsliste’ under dokumentkoder på dine tilbuds/ ordreskabeloner.

Når ordren påbegyndes kan du løbende opdatere din fremdrift på de enkelte aktiviteter.

Når du fakturerer ordren kan du vælge enten at fakturere efter den nuværende udførselsgrad, eller restbeløbet.

fakturer entreprise

Dette vil danne en faktura med en linje pr. aktivitet plus evt. modregnet beløb fra tidligere fakturaer. Fakturaen vil indeholde det totale beløb, fremdriften i procent og det summen. Se nedenstående billede for eksempel.

fakturalinjer

NB! Når du fakturerer efter nuværende fremdrift  på en entreprisesag, så skal du godkende fakturaen. Hvis du ikke godkender fakturaen og opretter flere kladder, kan Minuba ikke beregne fremdriften korrekt.

 

Materiale- og tidsregistrering

Du kan som altid registrere dit aktuelle materiale- og timeforbrug på din Entreprisesag. Det vil ikke blive overført til din faktura, men bruges til at udregne dæknings graden for opgaven, og du kan senere trække statistikker på dit aktuelle forbrug.


Forrige artikel: ‘Opret ekstra arbejde’ Næste artikel: ‘Opsætning af budget modulet’