Du kan behandle en leverandørfaktura fra din arbejdsseddel

Når en leverandørfaktura er blevet overført til en arbejdsseddel vil du se afsnittet ‘Leverandørfaktura’ på arbejdssedlen. Det gør at du nu kan behandle din leverandørfaktura direkte fra din arbejdsseddel.

 

For hver leverandørfaktura har du tre muligheder:

Vis faktura linjer –  Viser en menu, hvor du kan behandle fakturalinjer individuelt.

Overfør – Overfører alle linjer fra fakturaen til arbejdssedlen.

Afvis – Fjerner fakturaen fra listen, så de udgifter der ikke allerede er overført til arbejdssedlen, ikke længere er tilknyttet til arbejdssedlen.

Tilføj linjer fra EDI faktura Klik på pilen ‘^’ i venstre side,  for at se de enkelte fakturalinjer og vælg, hvilke du vil overføre til arbejdssedlen.

 

Sammenlign linjer fra EDI faktura:

Du kan får Minuba til at sammenligne linjer fra EDi fakturaen med de linjer der i forvejen er under materialeregistreringen. Dette gøre ofte, hvis medarbejderen i marken registrerer en varer, men ved at der kommer en faktura på det senere. Så vil fakturaen sammenligne linjen ud fra varenummer og opdaterer linjen med beskrivelse og pris.

Du kan slå dette til under ‘Virksomhedsindstillinger’ -> ‘Fakturering’ -> ‘Sammenlign linjer fra EDI’.

 

Behandling af linjer fra EDI faktura

For hver linje der er på leverandørfakturaen, vises to rækker. Den øverste med fakturaens linje og den nederste med arbejdssedlens linje.

Du har mulighed for at rette i linjen, inden den bliver overført til arbejdssedlen. Du kan for eksempel rette antallet, hvis der er brugt færre varer end der er indkøbt.

Hvis du fortryder, og du alligevel ikke vil have linjen overført, kan du klikke på overfør-knappen igen, så overføres linjen ikke til arbejdssedlen.

Du kan behandle alle linjerne på en gang ved at klikke på overfør-knappen i overskriften (knappen til venstre med pilen), eller du kan behandle linjerne individuelt.

 

Er der en linje, du ikke vil bruge på arbejdssedlen, kan du afvise den ved at klikke på afvis-knappen med skraldespanden. Fortryder du at have afvist linjen, klikker du på skraldespanden igen.

 

Når du har gennemgået linjerne klik på ‘Gem’. Så bliver de valgte linjer overført til din Materialeregistrering.