Betalingspåmindelse / Rykker / Inkassovarsel

I Minuba kan du både sende betalingspåmindelser, rykkere og inkassovarsler til de fakturaer, som har overskredet forfaldsdatoen.

Står du under Fakturering har du et overblik over alle dine faktura.

I dette tilfælde ønsker du kun af se dine udestående fakturaer, for nemt at skabe et overblik over, hvilke der har overskredet forfaldsdatoen.

Oppe til venstre kan du til- og fravælge de forskellige filtrer, så skal du kun vælge Godkendte, for at se udestående fakturaer.

Du kan også sortere din liste, så du får vist dem med ældst forfaldsdato først. Fakturaer der er forfaldne får en rød baggrundsfarve, så de er lette at se.

Rykker - Skab overblik

 

Nu har du skabt et godt overblik over, hvilke fakturaer du skal have lavet enten en  betalingspåmindelse, rykker eller inkassovarsel på.


Send en Betalingspåmindelse

For at sende en betalingspåmindelse klikker du ind på en faktura.

Herfra klikker du på Rykker pilen og vælger Opret Rykker/Påmindelse/Inkasso.

chrome_2017-07-11_13-40-18.png

Så får du en pop-up boks på skærmen, hvorfra du kan vælge hvilken type rykker du vil lave.

Betalingspåmindelse

Her vælger du Betalingspåmindelse og sætter en ny forfaldsdato. Du har også mulighed for at sætte flueben i “Inkluder forside på betalingpåmindelses-pdf”, for at få den første side på PDF’en til kun at være betalingspåmindelsen, og rykke fakturaen til side 2.
Sætter du fluebenet, vil betalingspåmindelsen få en fortløbene nummer (eksempelvis: Betalingspåmindelse 1, Betalingspåmindelse 2, osv.)

Du har nu oprettet en kladde for din Betalingspåmindelse, som du nu kan Godkende og sende til kunden.


Send en Rykker

For at sende en rykker klikker du ind på en faktura.

Herfra klikker du på Rykker pilen og vælger Opret Rykker/Påmindelse/Inkasso.

Så får du en pop-up boks på skærmen, hvorfra du kan vælge hvilken type rykker du vil lave.

Her vælger du Rykker og får nu mulighed for at sætte et rykkegebyr, månedlig rente og en ny forfaldsdato.

Rykker

Du kan sætte et generelt rykkergebyr og månedlig rente inde fra Virksomhedsindstillinger under sektionen Fakturering.

Du har nu oprettet en kladde for din Rykker, som du kan Godkende og sende til kunden.


Send til Inkasso

For at sende en inkassovarsel klikker du ind på en faktura.

Herfra klikker du på Rykker pilen og vælger Opret Rykker/Påmindelse/Inkasso.

Så får du en pop-up boks på skærmen, hvorfra du kan vælge hvilken type rykker du vil lave.

Her vælger du Inkassovarsel og får nu mulighed for at sætte et rykkegebyr, månedlig rente og en ny forfaldsdato.

Inkasso

Du kan sætte et generelt rykkergebyr og månedlig rente inde fra Virksomhedsindstillinger under sektionen Fakturering.

Du har nu oprettet en kladde for dit Inkassovarsel, som du kan Godkende og sende til kunden.


Sådan beregner Minuba rente på rykker / inkassovarsel

Minuba beregner renten ud fra fakturabeløbet inkl. moms. Renten beregnes på baggrund af perioden fra fakturaens forfaldsdato til rykkerens forfaldsdato, hvor renten bliver tilskrevet månedligt. På den måde beregnes der rente og rentes rente af det skyldige beløb.

Renten beregnes derfor på denne måde for hver måned rykkerperioden løber over:

[fakturabeløb] * [rentesats] * [rentedage] / [dage i måneden]

Eksempel:

  • Faktura beløb inkl. moms: 1250,-
  • Rentesats i %: 0,7
  • Faktura forfaldsdato: 15/10
  • Rykker forfaldsdato: 30/11

Beregning:

Rente oktober: 1250kr * 0,007 * 17dage / 31dage/md = 4,80kr

Rente november: (1250kr + 4,80kr) * 0,007 * 29dage / 30dage/md = 8,49kr

Samlet rente for rykkerperioden: 4,80kr. + 8,49kr = 13,29kr

 

Sådan beregnes rente på efterfølgende rykkere:

[totalbeløb rykker 1] * [rentesats] * [rentedage] / [dage i måneden]

Eksempel:

  • Totalbeløb rykker 1 (fakturabeløb, renter, gebyr) inkl. moms
  • Rentesats i %: 0,7
  • Rykker 1 forfaldsdato 30/11
  • Rykker 2 forfaldsdato: 31/12

Beregning:

fakturabeløb 1250 kr. (renter 13,29, gebyr 100,-) inkl. moms: 1363,29

Rente december 1363,29 * 0,007 * 31 dage / 31 dage = 9,54 kr.


Opbygning af Rykker/Inkasso

Når du står på en af de 2 forskellige rykker typer (Rykker/Inkassovarsel) vil du får vist disse sektioner: Kundeinformation, Rykkerbeløb og Fakturalinjer.

Kundeinformation bliver kopieret fra fakturaen og skrevet ind på rykkeren, både med kontakt-, installations-, og faktura adresse.

Rykkerbeløbet viser hvad der opkræves af beløb, og det er delt op på Faktura beløbet (inkl. moms), Gebyr og Rente.

Fakturalinjer viser original faktura med individuelle fakturalinjer og en subtotal ekskl. moms og subtotal inkl. moms.


Nemt overblik over status på rykkere

Under Fakturerings menuen får du et nemt overblik over, hvor langt du er i rykker processen.

Oppe til venstre kan du aktivere Rykker filtret, for kun at se Rykkere.

Rykker filter

På listen kan du hurtigt se, hvor mange rykkere du har sendt på den pågældende faktura, under faktura nr. kolonnen.

Her vil der står faktura nummer efterfuldt af antal af rykker/betalingspåmindelser. Eksempelvis kunne der stå “1234-2”. Her indikeres der, at faktura nummer 1234 har fået 2 rykkere/betalingspåmindelser.

Nemt overblik over antal rykkere

Ønsker du yderligere information om forløbet, kan du klikke ind på rykkeren.

Inde fra en rykker klikker du på Rykker pilen, og her får du vist tidligere rykkere/betalingspåmindelser.

Rykker forløb


 

Eksport af rykker til E-conomic

Bruger du økonomi systemet E-conomic og har opsat integrationen mellem Minuba og E-conomic, kan du få eksporteret dine rykkere.

Dette gør du ved at klikke på Tandhjulet -> Administration.

Inde fra Administrations oversigten finder du under Tilvalgsmoduler -> Integrationsmodul til økonomisystem.

Her har du dine generelle indstillinger til integrationen til E-conomic.

Under sektionen “Rykker eksport indstillinger” kan du vælge at sætte flueben i “Eksporter rykkere til E-conomic”.

Klik på Gem og fremadrettet vil Minuba også sende dine Rykkere over til E-conomic.


Forrige artikel: ‘Kreditnota – ændringer i ny faktura’ Næste artikel: ‘Import og eksport’