Brødrene kier - Minuba

Brødrene kier er en grossistvirksomhed inden for forretningsområderne stål, VVS og VVT. Brødrene Kier har et bredt og dybt varesortiment, og har hurtig levering med egne lastbiler.