Hvad er kvalitetssikring?

To håndværkere der står og kigger på en PC

Kvalitetssikring i byggeri

Kvalitetssikring har stor betydning for mange faggrupper i håndværksbranchen af flere årsager. Først og fremmest hjælper det med at undgå fejl og mangler, hvilket sparer tid, penge og ressourcer. Det bidrager også til at skabe strukturerede og effektive processer, der gør arbejdsdagen nemmere.

God kvalitetssikring sikrer også, at arbejdet udføres korrekt i første omgang, hvilket reducerer behovet for omfattende reparationer i fremtiden. Derudover er der er også lovmæssige aspekter af kvalitetssikring i bygge- og anlægsbranchen, som betyder at arbejdet skal overholde forskellige love og standarder for at sikre sikkerhed, kvalitet og overholdelse af bestemmelserne.

Hvad er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring er en afgørende del af håndværksbranchen. Det handler om at sikre håndværksmæssig kvalitet og undgå fejl og mangler. For håndværkere er det vigtigt at have et godt værktøj til kvalitetssikring, da det strukturerer processerne og gør arbejdsdagen nemmere.

Hvorfor er KS vigtigt?

Her er fire hovedårsager til, hvorfor kvalitetssikring er så vigtigt i bygge- og anlægsbranchen:

 1. Fejl og defekter: Kvalitetssikring hjælper med at undgå fejl og defekter. Ved at have klare kvalitetsstandarder og kontroller på plads kan håndværkere identificere og rette eventuelle problemer tidligt i processen, før de udvikler sig til større problemer. Dette sparer tid, penge og ressourcer på langt sigt.
 2. Strukturerede processer: Gennem kvalitetssikring kan håndværkere etablere strukturerede og effektive arbejdsprocesser. Dette sikrer, at arbejdet udføres korrekt i første omgang og reducerer behovet for omfattende reparationer eller korrektioner senere. Det bidrager også til at opretholde en ensartet kvalitet på tværs af forskellige projekter.
 3. Lovmæssige krav: I bygge- og anlægsbranchen er der forskellige love og standarder, der skal overholdes. Kvalitetssikring er afgørende for at sikre, at alle relevante lovmæssige krav og forskrifter bliver opfyldt. Dette inkluderer sikkerhedsstandarder, bygningsreglementer og miljømæssige bestemmelser. Ved at have en stærk kvalitetssikringsproces kan håndværkere sikre, at de opererer i overensstemmelse med loven.
 4. Udskiftning af leverandører: En velstruktureret kvalitetssikringsproces giver fleksibilitet til at udskifte leverandører undervejs, hvis der opstår problemer eller mangler i forhold til kvaliteten af de leverede materialer eller ydelser. Dette sikrer, at arbejdet fortsætter uden større forsinkelser eller kompromitteret kvalitet.

Kort sagt er kvalitetssikring afgørende for at sikre, at byggeprojekter udføres med den ønskede kvalitet og i overensstemmelse med relevante standarder og krav. Det minimerer fejl, øger effektiviteten og bidrager til at opbygge et godt omdømme i branchen. Ved at implementere en stærk kvalitetssikringsproces kan håndværkere sikre, at de leverer pålidelige og holdbare bygningsløsninger til deres kunder.

Håndværker, på en byggeplads, der står med en pc i hånden

Hvordan laver man kvalitetssikring i byggeriet?

Kvalitetssikring i byggeriet indebærer implementering af systematiske metoder og procedurer for at sikre, at byggeprojekter opfylder de nødvendige standarder og kvalitetskrav. Dette inkluderer:

 1. Kvalitetsstyringssystem: Opbygning af et robust kvalitetsstyringssystem, der omfatter klare retningslinjer, procedurer og ansvarsområder for alle involverede parter.
 2. Planlægning og dokumentation: Udarbejdelse af en detaljeret kvalitetsplan, der definerer kvalitetsmål, inspektionsaktiviteter og dokumentationskrav for hvert trin i byggeprocessen.
 3. Kvalitetskontrol: Gennemførelse af regelmæssige inspektioner og kontroller for at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de fastsatte specifikationer og standarder.
 4. Afvigelseshåndtering: Identifikation og håndtering af eventuelle afvigelser fra kvalitetsmålene gennem korrektive og forebyggende foranstaltninger samt implementering af passende ændringer.
 5. Samarbejde og kommunikation: Fremme åben kommunikation og samarbejde mellem bygherre, entreprenører og andre involverede parter for at sikre en fælles forståelse af kvalitetskravene og eventuelle udfordringer.
 6. Eftersyn og afslutning: Gennemførelse af slutinspektioner, tests og verifikation for at sikre, at alle kvalitetskrav er opfyldt, før byggeriet afsluttes og overdrages.

Ved at følge disse metoder kan kvalitetssikringen bidrage til at minimere fejl og mangler, forbedre projektleverancer og sikre tilfredshed hos alle interessenter.

Digital og snorlige kvalitetssikring til håndværkere

Minubas ordrestyringsværktøj er en digital løsning, der gør det nemt at gennemføre kvalitetssikring i både bygge- og anlægsbranchen. Med Minuba kan håndværkere nemt sikre, at alle elementer er inkluderet i kvalitetssikringen, og at dokumentationen er ensartet på tværs af alle projekter.

Generel kvalitetssikring for danske byggerier

Udover specifikke projekter er der generelle aspekter, som en håndværksforretning skal have styr på som en del af deres kvalitetssikring. Dette inkluderer brugen af materialer, forberedelse af en solid byggegrund, sikring af en lang levetid og vedligeholdelse af byggeriet samt sikring af et godt indeklima i det færdige byggeri. Disse faktorer spiller en afgørende rolle i at opretholde kvaliteten og holdbarheden af byggeriet på lang sigt.

Med en god kvalitetssikringsproces undgår du fejl under projekteringen, og mindsker eventuelle konflikter mellem de involverede parter.

Kvalitetssikringen kan efterfølgende bruges til at synliggøre eventuelle fejl/mangler, og udpege den ansvarlige. Med god kvalitetssikring i byggeriet får man altså:

 • Et byggeri, der opfylder kravene i forhold til funktionalitet, vedligeholdelse og levetid.
 • Der opdages færre fejl, mangler og svigt, da de bliver opdaget under projekteringen i stedet for under udførelsen. Dette minimerer risikoen for økonomiske konsekvenser og konflikter.
 • Der er færre overraskelser og problemer, hvilket øger chancen for rettidig færdiggørelse og ibrugtagning.

Hvad er forskellen på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling?

Mens kvalitetssikring handler om at sikre kvaliteten af individuelle projekter, handler kvalitetsudvikling om at forbedre kvaliteten af hele håndværksforretningen. Kvalitetsudvikling fokuserer på at analysere og forbedre processer, implementere bedste praksis og kontinuerligt forbedre ydelserne. Det er nødvendigt for en håndværksforretning at investere i kvalitetsudvikling for at sikre, at man hele tiden leverer høj kvalitet og er konkurrencedygtig på markedet.

I sidste ende er kvalitetssikring en integreret del af håndværksbranchen. Det er afgørende for håndværkere at have et godt værktøj til kvalitetssikring, der hjælper med at strukturere processerne og sikre håndværksmæssig kvalitet. Med digitale løsninger som Minuba kan håndværkere nemt gennemføre kvalitetssikring og have ensartet dokumentation på tværs af alle projekter.

Sørg for at prioritere kvalitetssikring og investere i kvalitetsudvikling for at sikre succes og konkurrenceevne i håndværksbranchen.

Del indholdet