Sådan øger du trivsel og effektivitet i byggebranchen

Håndværkere, der snakker trivsel, på en byggeplads

Fokus på trivsel i byggebranchen

I byggebranchen, hvor erfaring og dygtighed er afgørende og en stram planlægning er normen, er det ofte fristende at overse betydningen af medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Ikke desto mindre viser forskning og erfaring, at fokus på trivsel, kan have en positiv effekt på arbejdsmiljøet og produktiviteten.

Når medarbejderne trives, skaber det en positiv atmosfære på arbejdspladsen. Dette fører til et bedre samarbejde og øget produktivitet. Men hvordan opnås denne trivsel?

Løbende medarbejderundersøgelser er et kraftfuldt værktøj, der giver virksomheder mulighed for at identificere aktuelle problemer og bekymringer, som medarbejderne oplever igennem deres arbejdsdag. Ved at tage fat i disse udfordringer kan arbejdsmiljøet forbedres, og det kan skabe en mere tilfredsstillende arbejdsplads for alle de involverede.

Større produktivitet blandt medarbejderne

En positiv konsekvens af et øget fokus på medarbejdernes trivsel, er en stigning i produktiviteten. Glade medarbejdere er langt mere motiverede til at udføre deres opgaver effektivt – og med en højere kvalitet. Medarbejderundersøgelser spiller en væsentlig rolle i denne proces, da de giver ledelsen indsigt i, hvilke faktorer der fremmer eller hæmmer produktiviteten. Resultaterne fra medarbejderundersøgelser kan bruges til at identificere områder, hvor der er behov for forbedring, og guide ledelsen til at træffe velovervejede beslutninger for at optimere arbejdsprocesser og skabe en mere produktiv arbejdsstyrke.

Har din virksomhed fokus på trivsel?

Trivsel er nøglen til medarbejderfastholdelse og reduktion af sygefravær. Et øget fokus på trivsel kan også have langsigtede fordele, herunder øget medarbejderfastholdelse og reduktion af sygefravær. Når en virksomhed viser interesse for medarbejdernes trivsel, føler medarbejderne sig mere værdsatte og engagerede.

Dette skaber større loyalitet og bidrager til at fastholde dygtige medarbejdere i virksomheden på længere sigt. Dette medfører også, at behovet for konstant oplæring af nye medarbejdere mindskes, hvilket sparer både tid og ressourcer.

Samtidig kan hårdt fysisk arbejde i byggebranchen føre til arbejdsrelaterede skader og udfordringer med helbredet. Ved at investere i trivsel og gennemføre regelmæssige medarbejderundersøgelser kan årsagerne til sygefravær identificeres, og der kan tages skridt til at forebygge dem. Dette kan resultere i et reduceret sygefravær og dermed mindske udfordringerne og omkostningerne forbundet med det.

Læs mere om medarbejderundersøgelser her. 

Håndværkere i sikkerhedsveste, der snakker trivsel. på en byggeplads

3 fordele ved medarbejderundersøgelser

Løbende medarbejderundersøgelser i byggebranchen kan være et alsidigt værktøj, der går ud over de sædvanlige spørgsmål om trivsel og motivation.

Ved at udvide fokus til at omfatte områder som: Fejlhåndtering, evaluering af leverandører og vurdering af informationer, kan byggevirksomheder opnå en mere effektiv arbejdsgang og styrke deres konkurrenceevne.

Derudover er der en række fordele, som du kan opnå ved at implementere faste medarbejderundersøgelser i din håndværksforretning:

1. Undgå fejl

Fejl er uundgåelige i ethvert projekt, men det er afgørende, hvordan vi håndterer dem. Medarbejderundersøgelser giver indsigt i, hvordan medarbejderne oplever fejl, og om der er et åbent miljø for fejlrapportering. Spørgsmål om fejlidentifikation, rapportering og forebyggelse kan afsløre potentielle svagheder i arbejdsprocesser.

Når en fejl er blevet rapporteret, giver medarbejderundersøgelser mulighed for at vurdere effektiviteten af fejlretning og læring. Ved at evaluere, hvordan der reageres på fejl, kan man implementere forbedringer og skabe en kultur, hvor fejl ses som en kilde til læring og kontinuerlig forbedring.

2. Feedback giver en værdifuld indsigt

Medarbejderundersøgelser kan også bruges til at vurdere leverandører. Byggeprojekter involverer ofte flere parter, og deres leverancer har en direkte indvirkning på projektets succes. Ved at indsamle feedback fra medarbejderne om byggeleverancer, kan man identificere stærke leverandører og områder, der kræver forbedring.

Spørgsmål om leverandørernes kvalitet og pålidelighed vil give værdifuld indsigt, der kan bruges til at tage oplyste beslutninger om udvikling af samarbejder og bidrage til at opbygge produktive partnerskaber.

3. Undgå misforståelser

Kommunikation er afgørende i byggebranchen, hvor præcis information kan forhindre forsinkelser og fejl. Medarbejderundersøgelser kan give indblik i, om der er tilstrækkelig og korrekte information mellem forskellige niveauer og på tværs af projektet. Vurdering af informationer hjælper med at identificere eventuelle flaskehalse, misforståelser eller uklarheder, der kan påvirke projektets fremgang. Det giver mulighed for at optimere kommunikationskanaler og sikre, at relevante oplysninger når frem til de rette personer rettidigt.

Involvering af håndværkernes oplevelser

I det store perspektiv er løbende medarbejderundersøgelser og øget fokus på trivsel en god investering for byggevirksomheder. Det er ikke blot en ekstra byrde, men en måde at skabe en bedre arbejdsplads for medarbejderne, styrke virksomhedens kultur og forbedre effektiviteten.

Ved at involvere håndværkernes perspektiver og oplevelser fuldt ud, udnytter man først trivselspotentialet til fulde. Programmet HR Botler er et eksempel på et værktøj, der kan inddrage alle medarbejdere uanset deres funktion eller arbejdssted i medarbejderundersøgelserne. Dette bidrager til, at ledere og chefer kan træffe oplyste og korrekte beslutninger baseret på data og medarbejderfeedback.

Således er fokus på trivsel ikke kun en investering i medarbejdernes arbejdsglæde, men også en investering i virksomhedens langsigtede succes. Derfor opfordres alle byggevirksomheder til at tage medarbejderundersøgelser alvorligt som et alsidigt værktøj til at skabe en bedre arbejdsplads og en mere effektiv byggebranche.


Denne artikel er skrevet i samarbejde med vores samarbejdspartner, HR Botler.

HR Botler er et effektivt ledelsesværktøj, når du som leder skal danne dig et overblik over, hvordan medarbejderne har det med virksomheden.

Del indholdet