Hvordan sorterer jeg i mine fakturalinjer?

I følgende artikel gennemgår vi, hvordan du sorterer i dine fakturalinjer.

Se videoen om sortering af Fakturalinjer

Gennemgang af sorteringen af fakturalinjer i Minuba

Hvis du gerne vil ændre fakturalinjerne på din faktura og dens PDF, således de ser ud efter dit ønske, er der en funktion til hurtigt at sortere og gruppere fakturalinjer. Hvis du også gerne vil have færre ensartede linjer, kan det første skridt være at konsolidere dem, hvilket du kan læse mere om nedenfor:

For at bruge funktionen skal du først ind på fakturakladden, f.eks. igennem faktureringsfanen, eller under “Fakturaer” på arbejdssedlen.

Som standard vil linjerne være sorteret ligesom de var på arbejdssedlen, typisk i rækkefølgen de er blevet registreret i. Herefter klikker du på menuknappen på Fakturalinjer tabellen, knappen med de tre streger, og vælger “Sorter linjer”

Herefter vælger du, hvordan du ønsker at sortere.

På knappen til venstre med pilen, kan du angive sorteringsrækkefølgen. Pil opad betyder stigende og alfabetisk rækkefølge, mens pil nedad det omvendte. Så hvis du f.eks. sorterer på “Listepris” med pilen nedad, vil en linje med listepris på 1.000 kr kommer over en med 100 kr.

Du kan vælge ligeså mange kolonner du vil, med hver deres rækkefølge. Der vil sorteres først på de øverste sorteringer. F.eks. du vil gerne først vil sortere på linjer der kommer fra hovedarbejdsedlen kommer før dem fra efterarbejdet, og derefter inddele dem i materialer og timer og sidst beskrivelse. Det gøres sådan her:

Når du trykker på OK, vil du få en advarsel der gør opmærksom på at denne ændring er permanent. Du kan let sortere linjerne igen bagefter, manuelt eller via den samme funktion. Sorteringen fra arbejdssedlen kan dog kun fås igen ved at afvise fakturaen og lave en ny og overfører linjerne fra arbejdssedlen igen.

Nu har vi gennemgået, hvordan du kan bruge sorteringsfunktionen til at ordne din faktura. God fornøjelse!