Hvordan indberetter jeg løn til EG Lønservice?

Hvis du bruger EG Lønservice som lønsystem i dit firma kan du overføre dine medarbejderes timesedler fra Minuba til EG Lønservice.

Overførslen foregår på den måde, at du kan eksportere en CSV fil fra Minuba for en given periode, som du vil indberette løn for (typisk en måned ad gangen). Filen kan du gemme på din computer (kan efterfølgende åbnes i Excel eller Notesblok). Derefter kan du logge ind i EG Lønservice og importere filen fra din computer.

Forudsætninger

Før du eksporterer bør du være opmærksom på flg.

  • Alle dine medarbejdere skal have et numerisk “Lønnummer”, som svarer til medarbejdernummer i EG Lønservice. Du finder brugeroplysninger gennem “Tandhjul”->”Administration”->”Brugere”, hvor du klikker på “Vis” ud for brugeren.
  • Alle dine arbejdstids-, tillægs- og fraværstyper i Minuba skal have en numerisk lønkode, der også findes i EG Lønservice med en opdateret sats.
  • Du skal angive en “standard lønart” til eksport under dit firmas Virksomhedsindstillinger i Minuba. Den vil blive brugt såfremt brugere ikke har valgt at overskrive timerne med en “Opgave”.
  • Fravær bliver kun eksporteret i hele dage. Det betyder, at ligegyldig hvor mange timer, der er registreret ferie for på en dag, vil hele dagen blive talt som ferie. Fravær markeret som afspadsering bliver ikke inkluderet i eksporten.

Fremgangsmåde for fileksport

Når du er klar til at eksportere kan du følge følgende fremgangsmåde.

  1. Gå ind på siden med timesedler gennem “Tandhjul” -> “Timesedler”. Hvis du ikke kender denne side, kan du finde en artikel her, der giver en forklaring.
  2. Herfra kan du klikker “Eksport” op i toppen af skærmen.
  3. Du får nu mulighed for at vælge en periode, hvad der skal eksporteres og hvilket eksportformat.
  4. I “Eksportformat” har du mulighed for at vælge EG Lønservice, så når du trykker på “OK”, vil du får mulighed for at hente den tidligere omtalte CSV fil ned til din computer.
    Timeseddel eksport dialog for EG Lønservice fra Minuba

Nu har I CSV filen, som I kan læse ind i EG Lønservice systemet for at få medarbejdernes arbejdstid og ferie indberettet.

I kan hente den følgende vejledning for hjælp med indlæsning i EG Lønservice.

Vejledning for EG loenservice indberetning med fil fra minuba

Denne fremgangsmåde gør det forhåbentlig lettere for jer at indberette løn fra Minuba til EG Lønservice.

Rigtig god arbejdslyst!