Hvordan fakturerer jeg mit ekstra arbejde?

Når du har en ordre med tilhørende ekstra-arbejde har du flere muligheder at vælge imellem når du skal fakturere.

Inde på en af arbejdssedlerne (enten hovedordren eller ekstra-arbejdet) klikker du på ‘Faktura’ i proceslinjen og vælger ‘Vis fakturakladde 1’ eller ‘Opret faktura’:

Når fakturakladden åbnes, vil du blive bedt om at tage stilling til hvad der skal faktureres. Du har følgende valgmuligheder:

1. Fakturer begge på en faktura

Hvis du vælger ‘Slutfaktura’ ud for begge, vil samtlige materiale- og timeregistreringer fra både hovedordren og ekstra-arbejdet blive overført til fakturakladden:

2. Slutfaktura + aconto

Hvis du ønsker at slutfakturere fx ekstra-arbejde og aconto-fakturere en del af beløbet fra hovedordren kan dette nemt gøres på en og samme faktura:

Fakturakladden som oprettes vil for ovenstående eksempel indeholde følgende linjer:

3. Fakturer den ene

Hvis du ønsker kun at fakturere den ene, vælger du ‘Udelad fra faktura’ ved den del du ikke vil fakturere:

4. Fakturer udvalgte linjer

Du kan nøjes med at overføre udvalgte linjer ved at vælge ‘Udvalgte linjer’ ved enten den ene eller begge: