Hvad viser fanen ‘Min tid’?

Følgende artikel gennemgår fanen ‘Min tid’.

I venstre side vises al planlagt og udført arbejde i en kalender. Det er her muligt at tilføje eller planlægge nyt arbejde ved at klikke og trække direkte i kalenderen på den ønskede dag og tidspunkt. Det er også muligt at redigere i allerede registreret tid ved at klikke på den ønskede registrering.

Er registreret tid angivet med en grå farve er denne tid allerede afleveret eller faktureret, og det er ikke længere muligt at redigere i den, medmindre man sletter afleveringen, eller åbner op for låste timer.

Registreringer under ‘Flextimer’

I højre side vises en oversigt over din samlede registrerede tid for den periode, der vises i kalenderen til venstre. Eksempelvis hvor mange timer, der er registreret i tidsperioden, hvad timerne er blevet brugt på, om du har haft fravær samt hvilken type fravær.

Du kan folde en sektion ud, og Minuba vil huske det til næste gang. Hvis du ikke finder en tidstype i oversigten så er det fordi der ikke er blevet registreret nogle timer på netop denne type i den valgte periode.

Sammentællingen af periodens timer indeholder også en farveforklaring, så du nemt kan se forholdet mellem farverne og arbejdstids- og fraværtidstypen.

Det er muligt at ændre den tidsperiode, der vises på siden ved at vælge, hvor mange dage, der skal vises under ‘Vis’ i bjælken placeret over kalenderen.
Det er muligt at vælge mellem 1 dag, 5 dage, en hel uge eller en hel måned. Samtidig er det muligt at gå frem eller tilbage i tiden, både på dags-, uge- og månedsbasis ved at benytte pilene i venstre side af bjælken.

Det er også her du afleverer dine timesedler, ved at klikke på ‘Aflever’ og vælge den dato du vil aflevere frem til.

 

 

Hvordan kan jeg se en slettet medarbejders kalender i ‘Min tid’?

Du finder en slettet medarbejders kalender/timeregistreringer ved, at klikke på ‘Tandhjulet’ og vælge ‘Timesedler’ i bunden af listen

Herefter bruger du datovælgeren til at finde timeregistreringerne i ‘Min tid’:1) Vælg en ‘fra’ dato og en ’til og med’ dato der inkluderer perioden, hvor medarbejderen var ansat.
2) Skriv medarbejderens navn i søgefeltet oppe i højre hjørne
3) Tryk på navnet for at komme ind i kalenderen i ‘Min tid’

 

Rigtig god arbejdslyst!