10 gode råd til din forretning fra direktøren

10 gode råd til din forretning fra direktøren

Hvordan driver man bedst en professionel håndværksvirksomhed?

Mester Tidende har været på besøg hos Minuba for at høre Minubas adm. direktør Casper Hassø Nielsens svar.

Se videoen og kom med på besøg hos Minuba, og få adm. direktør Casper Hassø Nielsens 10 gode råd til din forretning.


 

Sådan får du en mere effektiv håndværksvirksomhed

1. Takt og tone

Vær høflig og imødekommende når du taler med din kunde. Takt og tone gælder også for håndværkere. Sørg for at dialogen med kunden er positiv. Du kommer længst med en venlig stemme, et smil og imødekommenhed.

2. Planlægning og struktur

At være en god håndværker handler i første omgang om, at udføre et fagligt, godt og solidt stykke håndværk. Det handler også om god planlægning og overblik. Når du arbejder struktureret, har du styringen, og løser opgaverne på væsentligt kortere tid.

3. Hjemmesider og sociale medier

Det er utroligt vigtigt, at du er tilgængelig online, hvis du ønsker at fange dine kunders opmærksomhed. Hjemmesiden er dit ansigt udadtil. Det handler om at give kunden et godt førstehåndsindtryk. Præsenter din virksomhed og de ydelser I kan tilbyde kunderne. Fortæl, hvad det er for konkrete opgaver, I kan løse. Fang dine kunder med billeder af dit arbejde. Læs evt. vores artikel, "Sådan får du kunder via Facebook", for yderligere inspiration.

4. Professionalisme

Din professionalisme er vigtig, når du skal opbygge gode relationer til dine kunder. Den kan have afgørende betydning for, hvorfor kunden vælger en håndværker fremfor en anden. Professionalisme udspringer af, hvordan du strukturerer din virksomhed, hvordan du driver din virksomhed, hvordan du kommunikerer med dine kunder, hvilken respekt du viser dine kunder samt ikke mindst, hvordan dine medarbejdere optræder når de repræsenterer din virksomhed.

5. Ensartethed og tjeklister

Kunden skal have samme professionelle opfattelse af virksomheden, hver gang og uanset hvilke medarbejder der viser sig på adressen, når opgaven skal løses. Der skal være ensartethed i opgave varetagelsen. For at nå dertil er det vigtigt, at medarbejderne ved, hvad det er virksomheden står for, og hvad det er virksomheden skal være kendt for.

6. Forretningsmodel og tilpasningsevne

Det er sjældent, at man er lige god til alle slags opgaver. Derfor handler det om at finde ud af, hvilke opgaver du og dine svende er bedst til at løse. Men samtidig skal man løbende være opmærksom på, om markedet ændrer sig. Det er derfor vigtigt, at du kender dit marked og dine konkurrenter og i den forbindelse være parat til at tilpasse virksomheden til at markedsforholdene eller, hvis de lovgivningsmæssige krav ændrer sig.

7. Ledelse

Stå ved dit ansvar. Det er vigtigt, at du som mester påtager dig ledelsesansvaret, så det er klart og synligt for alle – både i og udenfor virksomheden, hvem der er ansvarlig. Som mester er det vigtigt at have et ledelsesoverblik over hele virksomhedens drift og økonomiske situation i det hele taget. Det kan være en stor hjælp at anvende et Minuba's sagsstyringsværktøj, som kan hjælpe dig med at få det nødvendige overblik ,og giver dig det nødvendige overblik til at optimere processerne i din administration.

8. Betal regningerne til tiden

Som mester er du selv i nogle situationer i en kundesituation, hvor du vil modtage regninger for ydelser andre har leveret til dig. Husk, at det er almindeligt anstændigt at betale sine regninger til tiden. Hvis du har udfordringer med at betale til tiden, så kontakt din kreditor og oplys, hvornår du i givet fald kan betale din regning – og hold dit ord. Herved undgår du at virksomheden kommer til at fremstå i et dårligt lys. 

9. Hold hvad du lover – eller mere til

Lov aldrig noget som du ikke kan holde. Sørg altid for at lave realistiske aftaler både med hensyn til pris, kvalitet og tid. Det du leverer, skal meget gerne stemme overens med det lovede og allerhelst være i tråd med den løbende dialog som har været med kunden under arbejdet. 

10. Levér til tiden – og til den aftalte pris

Spild ikke kundens tid med dårlig planlægning af arbejdet. Overhold jeres aftalte mødetidspunkter, og hvis du bliver forhindret så sørg for at give kunden besked. Der kan opstå uforudsete omkostninger undervejs i processen, og her er det vigtigt at kunden straks informeres. Det hører med til at drive virksomheden professionelt. 

Artiklen blev bragt på MesterTidende.dk den 2. oktober. Læs hele artiklen


Skab et bedre overblik og gør driften mere effektiv

Hvis du ønsker at gøre driften mere effektiv og skabe et bedre overblik, er det vigtigt med et godt sagsstyringsværktøj:

- Som udgangspunkt kan alle jo oprette og drifte en virksomhed, men at gøre virksomheden til en forretning er noget helt andet, siger Casper Hassø Nielsen